برخی از مشتریان سامان مدار پارس

دانشگاه تهران

شرکت مخابرات استان تهران

 سازمان تنظیم مقررات رادیویی

 راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

اداره کل حراست وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سازمان بهداشت و درمان شرکت ملی نفت ایران

شرکت میداس

نمایشگاه بین المللی مشهد

بیمارستان روزبه

بیش از 200 مدرسه در سطح کشور

وزرات علوم تحقیقات و فناوری

ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه قم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز