آیین افتتاح سامانه های هوشمند کنترل تردد شرکت سامان مدار پارس در دانشگاه خوارزمی با حضور معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسؤولان استان البرز

1400/04/30
 
در تاریخ 29 تیرماه با حضور دکتر تقی نظرپور، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه خوارزمی، سامانه کنترل تردد خودرویی و سامانه کنترل تردد و حضور و غیاب خوابگاه به همراه چند طرح عمرانی دیگر افتتاح شدند.

 

صبح روز سه شنبه 29 تیرماه، آیین افتتاح سامانه کنترل تردد خودرویی و سامانه کنترل تردد و حضور و غیاب خوابگاه به همراه چند طرح عمرانی دیگر در دانشگاه خوارزمی انجام شد. در این مراسم که با حضور معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه و تنی چند از دیگر مسؤولان استان البرز و دانشگاه انجام شد، آقای مهندس جمالی، مدیر عامل شرکت سامان مدار پارس نیز حضور یافتند.

سیستم کنترل تردد خودرویی که توسط شرکت سامان مدار پارس، طراحی و ساخته شده است، امکان مدیریت تردد خودروها را به کمک تگ های UHF نصب شده بر روی خودروها فراهم می سازد. همچنین سیستم کنترل تردد و حضور و غیاب خوابگاه با اتصال به سیستم اسکان خوابگاه، مدیریت تردد و نظارت بر حضور دانشجویان را در دانشگاه به آسانی ممکن می سازد.