حذف فیش فراموشی از سامانه تغذیه

1399/07/10
 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و عوامل بیماری زای دیگر، شرکت سامان گستر هوشمند پارس امکان جدیدی به دستگاه های تحویل در سامانه تغذیه خود اضافه نموده است تا دیگر نیازی به مراجعه به کیوسک فراموشی نباشد.

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و عوامل بیماری زای دیگر، شرکت سامان گستر هوشمند پارس امکان جدیدی به دستگاه های تحویل در سامانه تغذیه خود اضافه نموده است. هنگامی که فرد کارت خود را فراموش کرده است می تواند بر روی گوشی خود به سایت تغذیه وارد شود و به منوی بارکد برود. سپس در صورتی که دستگاه تحویل مجهز به دوربین باشد و این امکان جدید بر روی آن فعال شده باشد، بارکد نمایش داده شده در صفحه وب را جلوی دوربین نگه دارد تا غذای رزرو شده به او تحویل داده شود. به این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کیوسک فراموشی و گرفتن فیش فراموشی نیست. در طراحی این بخش جدید، به مسائل امنیتی توجه زیادی شده است تا امکان سوء استفاه های احتمالی وجود نداشته باشد.