سامانه امانات

این سامانه برای مدیریت امانات در دانشگاه ها، باشگاه های ورزشی و دیگر جاهایی که وسایلی برای استفاده موقت به افراد داده می شود، کاربرد دارد. این سامانه از دو بخش برنامه مدیریت و برنامه تحویل و عودت وسایل تشکیل می شود. بخش اول تحت وب است و امکان دسترسی به آن از طریق شبکه و تنها به کمک مرورگر امکان پذیر است. این نرم افزار با توجه به سطح دسترسی کاربر، امکان مدیریت افراد، مدیریت وسایل و گزارش امانات را به او می دهد. این بخش برای کاربران مدیر و کاربران عادی کاربرد دارد.

بخش دوم برای سیستم عامل اندروید طراحی شده است و با دسترسی به دوربین و NFC در دستگاه، همچنین ارتباط با سرور از طریق شبکه، امکان آسان امانت و عودت وسایل را فراهم می کند؛ به این صورت که با نزدیک کردن کارت بدون تماس هر فرد به دستگاه، مشخصات و تصویر فرد نمایش داده شده، سپس کالاهایی که قصد امانت یا تحویل آنها را دارد از میان وسایل انتخاب می شود. برای انتخاب وسایل می توان از اسکن بارکد روی آنها یا فهرست نمایش داده شده در برنامه استفاده کرد.