همکاری با سامان مدار پارس

 

شرکت سامان مدار پارس برای توسعه و بهبود مستمر، راه اندازی سرویس‌های جدید و بهینه سازی عملکرد سامانه های موجود به سرمایه های انسانی خود متکی می باشد. از این رو همواره خواستار همکاری با نیروهای خلاق و پرتلاش و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب کاری برای ایشان بوده است.

 

شرایط کاری

  • استخدام تمام وقت
  • بیمه ی تأمین اجتماعی
  • حقوق و مزایای شغلی
  • فضای کاری صمیمی، پویا و خلاق

 

برتری های قابل توجه سامان مدار پارس

  • روحیه ی کار تیمی
  • انگیزه ی یادگیری
  • خلاقیت
  • سابقه ی کار مرتبط
  • روابط عمومی خوب و قدرت برقراری ارتباط مؤثر