گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت تردد

1396/03/29

با توجه به نیاز مدیریت تردد مراجعین به سازمان یا مجموعه های پر تردد، یکی از ابزار های مناسب و با خطای قابل قبول، نصب تجهیزات کنترل تردد فیزیکی و موانع قابل کنترل می باشد که در بین این ابزار ها گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت عبور و مرور سازمانی می باشند.

جشنواره پائیزه مدارس

1395/08/09

فروش ویژه محصولات گروه سامان پارس-پاییز 95

چهارمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

1395/07/22

شرکت سامان مدار پارس در چهارمین همایش مدیران فناوری اطلاعات کشور به عنوان حامی برگزاری همایش شرکت نمود.