خبر

 
 فروش ویژه محصولات گروه سامان پارس-پاییز 95

 
 شرکت سامان مدار پارس در چهارمین همایش مدیران فناوری اطلاعات کشور به عنوان حامی برگزاری همایش شرکت نمود.